STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

La diversitat cultural als centres educatius és un reflex de la nostra realitat social. Les nostres escoles han de ser l’espai fonamental on –gràcies a l’experiència compartida del creixement i l’aprenentatge–, xiquets, xiquetes i joves, nascuts ací i vinguts de fora, facen seus els valors del respecte envers la diversitat i de la igualtat en […]

Les persones immigrants
no es volen integrar?

Però, què és integrar-se? La nostra societat és molt diversa i està en constant evolució: els costums que ara tenim no són els mateixos que tenien els nostres pares i mares o els nostres avis. Les persones que arriben a un nou país intentaran aprendre la llengua i els hàbits de la societat que les […]

Les persones immigrants
són delinqüents?

Si analitzem les xifres que mesuren, d’una banda, l’evolució de les migracions i, per una altra, la criminalitat a Espanya, s’observa que entre els anys 2000 i 2014 la població estrangera resident al nostre país va passar del 2,28% al 10,74%, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE) (16). Aquesta dada mesura el nombre de persones empadronades, […]

Les persones immigrants
s’emporten les ajudes socials?

D’acord amb les dades del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, el 83,4% dels usuaris dels serveis socials generals en 2017 van ser persones de nacionalitat espanyola, i només el 6% del total d’intervencions socials van tindre com a sector de referència específic el de la immigració (14). La llei d’Estrangeria (art. 14) recull […]

Les persones immigrants
col·lapsen el sistema sanitari?

Les persones immigrants paguen, com la resta de la ciutadania, els seus impostos i, per tant, tenen el mateix dret a gaudir dels serveis públics (sanitat, ajudes socials, escola…). Però, a més a més, en el cas dels immigrants d’Amèrica del Sud, Àsia i Àfrica es tracta de població més jove que l’espanyola, que utilitza […]

Les persones immigrants
ens lleven el treball?

El nombre de persones treballadores de la Unió Europea al Regne Unit va disminuir un 5% des de finals de 2019 fins al juny de 2021(8). El sector del transport va perdre 14.000 efectius -el 39%- i el resultat és una crisi històrica en el proveïment de tota mena de productes. A causa del descens […]

Les persones immigrants
ens estan envaint?

En el planeta hi ha 7.800 milions de persones. En 2020 es calcula que van migrar 281 milions de persones, en la majoria dels casos per la pobresa i la guerra. Això suposa un 3,6% de la població mundial, per tant, una immensa majoria de les persones del món (el 96,5%) resideixen al seu país […]

Introducció — L’emigració
espanyola

El nombre de persones amb nacionalitat espanyola que resideixen a l’estranger era de 2.654.723 amb data 1 de gener de 2021 (1), segons les dades del Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger (2). Entre 2009 i 2015 el nombre de persones de qualsevol nacionalitat que eixien d’Espanya va superar les que van arribar (3). Aqueixa tendència […]

Introducció — Prejudice
Collection®

L’arribada de persones immigrants a la nostra societat és una realitat que està suposant reptes importants tant per als que ja eren ací com per a les nouvingudes. Com a conseqüència d’això, hui vivim en un entorn més divers des de molts punts de vista on compartim la responsabilitat comuna de construir una societat respectuosa, […]