STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Una col·lecció de prejudicis

Recursos

Ara presentem distints recursos per a abordar diferents assumptes relacionats amb la interculturalitat. Els hem ordenat pel tipus de format, però també pots trobar-los temàticament a partir de les etiquetes que hem usat per a classificar-los.

Videos d'interés