STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

El mestissatge és una gran riquesa

Les persones immigrants
no es volen integrar?

Però, què és integrar-se? La nostra societat és molt diversa i està en constant evolució: els costums que ara tenim no són els mateixos que tenien els nostres pares i mares o els nostres avis. Les persones que arriben a un nou país intentaran aprendre la llengua i els hàbits de la societat que les acull, però també aporten les seues particularitats. El mestissatge és una riquesa i permet aprendre i conèixer altres realitats. Cal respectar la diversitat de la mateixa manera que cal respectar les lleis democràtiques que marquen les normes de convivència i que són iguals per a tots i totes.


L’Article 4.8 de la Convenció sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals (18) es refereix a la interculturalitat com a presència i interacció equitativa de diverses cultures, i a la possibilitat de generar expressions culturals compartides, a través del diàleg i del respecte mutu.

– Les persones que arriben a un nou país intentaran aprendre la llengua i els hàbits de la societat que les acull, però també aporten les seues particularitats.

Fonts

(18) Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales UNESCO.
Click para ver la referencia
Conviure sense prejudicis
Si analitzem les xifres que mesuren, d’una banda, l’evolució de les migracions i, per una altra, la criminalitat a Espanya, s’observa que entre els anys 2000 i 2014...

Ser estranger no és cap avantatge per accedir a l’ajuda social

D’acord amb les dades del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, el 83,4% dels usuaris dels serveis socials generals en 2017 van ser persones de nacionalitat espanyola,...
Cargando más