STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Una col·lecció de prejudicis

Introducció — Prejudice
Collection®

L’arribada de persones immigrants a la nostra societat és una realitat que està suposant reptes importants tant per als que ja eren ací com per a les nouvingudes. Com a conseqüència d’això, hui vivim en un entorn més divers des de molts punts de vista on compartim la responsabilitat comuna de construir una societat respectuosa, diversa i inclusiva.


Moltes vegades escoltem afirmacions sobre les persones immigrants que no són certes i que serveixen per a justificar actituds de racisme i de xenofòbia. La millor forma de combatre-ho és aportar-hi raons i dades per a superar les mentides i els mites. La discriminació naix, sovint, de la ignorància i la por, i per això volem provocar la reflexió i apuntar arguments i dades per a desmuntar prejudicis i afavorir la convivència i el respecte.

— Moltes vegades escoltem afirmacions sobre les persones immigrants que no són certes i que serveixen per a justificar actituds de racisme.
El mestissatge és una gran riquesa
Però, què és integrar-se? La nostra societat és molt diversa i està en constant evolució: els costums que ara tenim no són els mateixos que tenien els nostres...

Conviure sense prejudicis

Si analitzem les xifres que mesuren, d’una banda, l’evolució de les migracions i, per una altra, la criminalitat a Espanya, s’observa que entre els anys 2000 i 2014...
Cargando más