STOP
Prejudice
Col.

Avís Legal

Llija atentament el següent avís legal relatiu al lloc web de la campanya: Prejudice Collection (www.prejudicecollection.es).

Condicions Generals d’Ús del Lloc Web

1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web www.prejudicecollection.es (d’ara endavant, la pàgina web) titularitat de la Xarxa JOVES.net, amb CIF V97197289 i domicili social en C/ Ramón i Cajal 1, 46900 de Torrent a València (Espanya), telèfon (+34) 961 59 98 00 i adreça electrònica gestio@joves.net.

2. Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal. La Xarxa JOVES.net, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina.

3. Navegació, accés i seguretat

La Xarxa JOVES.net, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant aquesta.
La Xarxa JOVES.net no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar a les Persones usuàries per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha sigut dissenyat el website.

4. Obligacions de l’usuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de la Xarxa JOVES.net, i contrària al present Avís Legal.
La persona usuària es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il·lícites o il·legals, que infringisquen els drets de la Xarxa JOVES.net, o de tercers, o que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d’altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquest web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

5. Actualitat

La informació que apareix en aquest website és la vigent en la data de la seua última actualització.. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible en la pàgina web, indicant la data de l’última actualització en la part superior del document.

6. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir les activitats i serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de
la Xarxa JOVES.net. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé a la Xarxa JOVES.net o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.
De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quede constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa de la Xarxa JOVES.net.
Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.
El logotip oficial de la Xarxa JOVES.net i els altres dissenys i/o logotips que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia de la Xarxa JOVES.net, o bé quan es tracte d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit de la Xarxa JOVES.net. La Xarxa JOVES.net. n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de la Xarxa JOVES.net.

7. Política de protecció de dades

En l’exercici de les seues competències i funcions, la Xarxa JOVES.net tracta dades personals. A aquest lloc web figuren formularis que permeten a la Xarxa JOVES.net obtenir dades. Els formularis informen de les finalitats de la recollida i dels aspectes més rellevants del tractament. Si vol conéixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades llija atentament la nostra POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

8. Política de Cookies

La Xarxa JOVES.net informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre vosté i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Vosté ha estat informat prèviament de la seva instal·lació i s’ha ofert la possibilitat de configurar, prèvia acceptació, la instal·lació de les galetes. Si vol conéixer la nostra política de Cookies llija atentament la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

9. Responsabilitat

La persona usuària serà l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que es puguen causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.
La Xarxa JOVES.net, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.
La Xarxa JOVES.net, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que pogueren derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que pogueren aparéixer en aquesta pàgina web. De la mateixa manera, la Xarxa JOVES.net, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguen visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement de la Xarxa JOVES.net.

10. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calga efectuar hauran d’enviar un correu electrònic a gestio@joves.net o enviar una comunicació escrita a Xarxa JOVES.net, C/ Ramón i Cajal 1, 46900 de Torrent a València (Espanya).

11. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest website i totes les relacions que pogueren derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest website serà de competència dels tribunals de València.