STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Tant si vas com si vens

Les persones immigrants
ens estan envaint?

En el planeta hi ha 7.800 milions de persones. En 2020 es calcula que van migrar 281 milions de persones, en la majoria dels casos per la pobresa i la guerra. Això suposa un 3,6% de la població mundial, per tant, una immensa majoria de les persones del món (el 96,5%) resideixen al seu país natal (5).


A Espanya, entre un 10 i un 11% dels i les habitants són estrangers i eixa xifra es manté estable des de 2007 (6). D’altra banda, si ens centrem en la població refugiada, els 6 països més rics del món, els qui tenen major capacitat per a proporcionar refugi, educació i serveis sanitaris a les persones desplaçades, acullen a menys del 9% de la població refugiada mundial. La gran majoria (quasi el 84% de les persones refugiades) s’ha establit en països pobres (7). Si reflexionem sobre aquestes xifres, podem desmuntar mites com el de la invasió d’immigrants.

– La gran majoria (quasi el 84% de les persones refugiades) s'ha establit en països pobres.

Fonts

(5) Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020. International Organization for Migration. Click para ver la referencia

(6) Informe sobre la Estadística de Extranjeros Residentes en España en 2020. Observatorio Permanente de la Inmigración. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Click para ver la referencia

Población extranjera por Nacionalidad, provincias, Sexo y Año. INE. Click para ver la referencia Click para ver la referencia

(7) Un reparto desigual ¿Qué países acogen a más refugiados? OXFAM. Click para ver la referencia

El mestissatge és una gran riquesa
Però, què és integrar-se? La nostra societat és molt diversa i està en constant evolució: els costums que ara tenim no són els mateixos que tenien els nostres...

Conviure sense prejudicis

Si analitzem les xifres que mesuren, d’una banda, l’evolució de les migracions i, per una altra, la criminalitat a Espanya, s’observa que entre els anys 2000 i 2014...
Cargando más