STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Una col·lecció de prejudicis
Tant si vas com si vens
En el planeta hi ha 7.800 milions de persones. En 2020 es calcula que van migrar 281 milions de persones, en la majoria dels casos per la pobresa...
Sense la força de treball immigrant, l’economia no funcionaria.
El nombre de persones treballadores de la Unió Europea al Regne Unit va disminuir un 5% des de finals de 2019 fins al juny de 2021(8). El sector...
La salut és un dret fonamental per a tot ésser humà, no és turisme
Les persones immigrants paguen, com la resta de la ciutadania, els seus impostos i, per tant, tenen el mateix dret a gaudir dels serveis públics (sanitat, ajudes socials,...
Ser estranger no és cap avantatge per accedir a l’ajuda social
D’acord amb les dades del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, el 83,4% dels usuaris dels serveis socials generals en 2017 van ser persones de nacionalitat espanyola,...
Conviure sense prejudicis
Si analitzem les xifres que mesuren, d’una banda, l’evolució de les migracions i, per una altra, la criminalitat a Espanya, s’observa que entre els anys 2000 i 2014...
El mestissatge és una gran riquesa
Però, què és integrar-se? La nostra societat és molt diversa i està en constant evolució: els costums que ara tenim no són els mateixos que tenien els nostres...