STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Ready to Querer

Introducció — L’emigració
espanyola

El nombre de persones amb nacionalitat espanyola que resideixen a l’estranger era de 2.654.723 amb data 1 de gener de 2021 (1), segons les dades del Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger (2). Entre 2009 i 2015 el nombre de persones de qualsevol nacionalitat que eixien d’Espanya va superar les que van arribar (3). Aqueixa tendència es va invertir en 2015(4). L’evolució de l’emigració i la immigració a Espanya en els últims anys és dinàmica i variable.


La migració sempre ha sigut una característica humana. A partir de la segona meitat del segle XX el nostre país va experimentar importants fluxos d’emigració, tant interna (des de zones rurals a regions industrials) com cap a Europa i Amèrica.

— El nombre de persones amb nacionalitat espanyola que resideixen a l'estranger era de 2.654.723 amb data 1 de gener de 2021 (1)

Fonts

(1) Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) a 1 de enero de 2021, INE.
Click para ver la referencia
(2) Población de nacionalidad española residente en el extranjero - 01/01/2021 INE.
Click para ver la referencia
Click para ver la referencia
(3) Tasa de Migración Neta con el extranjero, INE. Click para ver la referencia
(4 )Saldo migratorio con el extranjero por provincia, año, sexo, grupo de edad y nacionalidad (España/
extranjero). INE. Click para ver la referencia

El mestissatge és una gran riquesa
Però, què és integrar-se? La nostra societat és molt diversa i està en constant evolució: els costums que ara tenim no són els mateixos que tenien els nostres...

Conviure sense prejudicis

Si analitzem les xifres que mesuren, d’una banda, l’evolució de les migracions i, per una altra, la criminalitat a Espanya, s’observa que entre els anys 2000 i 2014...
Cargando más