STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Sense la força de treball immigrant, l’economia no funcionaria.

Les persones immigrants
ens lleven el treball?

El nombre de persones treballadores de la Unió Europea al Regne Unit va disminuir un 5% des de finals de 2019 fins al juny de 2021(8). El sector del transport va perdre 14.000 efectius -el 39%- i el resultat és una crisi històrica en el proveïment de tota mena de productes.

A causa del descens de la població activa autòctona, sense les persones immigrants en els mercats laborals d’Espanya i Europa, l’economia patiria un greu retrocés i molts sectors col·lapsarien (9). Una dada més: la població immigrant aporta un 9,9% de les cotitzacions de la Seguretat Social i rep un 0,9% dels recursos destinats a pensions (10).

— Una dada més: la població immigrant aporta un 9,9% de les cotitzacions de la Seguretat Social i rep un 0,9% dels recursos destinats a pensions(10).

Fonts

(8) “La 'crisis de los camioneros' deja seco a Reino Unido”. Click para ver la referencia

(9) La contribución de la inmigración a la economía española. Defensor del Pueblo. 2019. Click para ver la referencia

(10) Igualdad de trato, oportunidades y no discriminacion-Informe UGT. Click para ver la referencia

El mestissatge és una gran riquesa
Però, què és integrar-se? La nostra societat és molt diversa i està en constant evolució: els costums que ara tenim no són els mateixos que tenien els nostres...

Conviure sense prejudicis

Si analitzem les xifres que mesuren, d’una banda, l’evolució de les migracions i, per una altra, la criminalitat a Espanya, s’observa que entre els anys 2000 i 2014...
Cargando más