STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Conviure sense prejudicis

Les persones immigrants
són delinqüents?

Si analitzem les xifres que mesuren, d’una banda, l’evolució de les migracions i, per una altra, la criminalitat a Espanya, s’observa que entre els anys 2000 i 2014 la població estrangera resident al nostre país va passar del 2,28% al 10,74%, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE) (16). Aquesta dada mesura el nombre de persones empadronades, és a dir, tant aquelles que tenen autorització de residència com les que es registren en el padró sense tindre papers. En aqueix mateix període la taxa de criminalitat –que mesura el nombre d’infraccions penals per cada 1.000 habitants– va passar del 45,9% al 44,7% (17) (Dades del Portal Estadístic de Criminalitat del Ministeri de l’Interior). És a dir, durant els anys en què Espanya acollia més persones estrangeres en el seu territori, els nivells de delinqüència van descendir.


T’has fixat que els mitjans de comunicació, quan parlen de delictes, remarquen la nacionalitat dels delinqüents si són persones estrangeres, però no ho fan quan es tracta de persones d’espanyoles? Una altra dada: moltes de les detencions de persones immigrants són per manca de regularització de la documentació, és a dir, per irregularitats administratives i no per cometre cap delicte. En definitiva, la relació que algunes persones volen establir entre immigració i delinqüència és una generalització que no és certa i que respon a la por i el prejudici davant de persones que consideren diferents.

— Durant els anys en què Espanya acollia més persones estrangeres en el seu territori, els nivells de delinqüència van descendir.

Fonts

(16) Población extranjera por Nacionalidad, provincias, Sexo y Año. INE. Click para ver la referencia
(17) Portal estadístico de criminalidad: Click para ver la referencia

El mestissatge és una gran riquesa
Però, què és integrar-se? La nostra societat és molt diversa i està en constant evolució: els costums que ara tenim no són els mateixos que tenien els nostres...

Ser estranger no és cap avantatge per accedir a l’ajuda social

D’acord amb les dades del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, el 83,4% dels usuaris dels serveis socials generals en 2017 van ser persones de nacionalitat espanyola,...
Cargando más