STOP
Prejudice
Col.

Qui són els MENA?

MENA (Menors Estrangers No Acompanyats) és la sigla que s’utilitza per a denominar elsxiquets, xiquetes i adolescents, menors de 18 anys i d’origen estranger que estan a Espanyasense la cura o acompanyament de cap adult. A 31 de desembre de 2020, a Espanya, hi havia untotal de 9.030 menors estrangers no acompanyats comptats (32). La […]

22.884 vides perdudes al Mediterrani

En 2021, un total de 2.026 (30) migrants van morir o van desaparèixer en les aigües del Mediterrani en el seu camí cap a Europa, segons dades del projecte Missing Migrants de l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) (31). Any Migrants morts i desapareguts 2014 3.283 2015 3.783 2016 5.143 2017 3.139 2018 2.177 […]

Efecto llamada

Les guerres i la pobresa impulsen les migracions.El discurs contra la immigració irregular usa el concepte de “efecto llamada” com una conseqüència de les polítiques reguladores de les migracions d’un determinat govern (29). La realitat ens indica que les motivacions de les persones migrants no estan tant en les lleis dels països receptors com en […]

Universal i inalienable

El principi d’universalitat dels drets humans és la pedra angular del dret internacional dels drets humans. Això suposa que tots i totes tenim el mateix dret a gaudir dels drets humans. Aquest principi, com es va recalcar com al primer en la Declaració Universal de Drets Humans, es repeteix en nombroses convencions, declaracions i resolucions […]

Una qüestió d’humanitat

Els drets humans són els drets que tenim bàsicament per existir com a éssers humans. Aquests drets universals són inherents a tots nosaltres, amb independència de la nacionalitat, gènere, origen ètnic o nacional, color, religió, idioma o qualsevol altra condició. Varien des dels més fonamentals —el dret a la vida— fins als que donen valor […]

La Llei d’Estrangeria

La Llei d’Estrangeria és el nom amb el qual es coneix popularment la Llei sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social (26). Aquesta Llei regula l’entrada i l’estada dels estrangers que no pertanyen a la Unió Europea en el territori espanyol i els seus drets i deures, els procediments […]

Notícia de 1949 — Capturats a Veneçuela 160 immigrants il·legals Canaris

En 1949 els immigrants «il·legals» eren espanyols de les illes Canàries que tractavend’arribar a Veneçuela. La immigració no és sempre en la mateixa direcció. Van creuar l’Atlàntic en un veler espentolat, La Elvira, en el qual a penes cabien 106 persones, la majoria canaris, llauradors i pobres, van recórrer 7.000 quilòmetres sense motor ni capità […]

Refugiats

Els conflictes internacionals i interns obliguen les persones a abandonar les seues llars per a intentar fugir de violacions greus i massives dels seus drets humans o per a salvar les seues vides. Si no ixen de les fronteres del seu país se les anomena persones desplaçades internes, mentre que les que deixen el seu […]

Migració

En sentit general, és el desplaçament d’una persona o conjunt de persones des del seu llochabitual de residència a un altre, per a romandre en ell, més o menys un temps, amb l’objectiu de satisfer alguna necessitat o aconseguir una determinada millora en la seua vida. Quan el trasllat ve provocat per una amenaça, repressió […]