STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Arguments contra la intolerància

Efecto llamada

Les guerres i la pobresa impulsen les migracions.
El discurs contra la immigració irregular usa el concepte de “efecto llamada” com una conseqüència de les polítiques reguladores de les migracions d’un determinat govern (29). La realitat ens indica que les motivacions de les persones migrants no estan tant en les lleis dels països receptors com en la situació dels seus països d’origen. La guerra civil a Síria o a l’Afganistan, o la pobresa en molts estats d’Àfrica i Amèrica Llatina, sí que són raons per a intentar fugir i emigrar a llocs en els quals es puga viure en pau i amb unes mínimes condicions de benestar.


– Les guerres civils o la pobresa són raons per a intentar fugir i emigrar a llocs en els quals es puga viure en pau i amb unes mínimes condicions de benestar.

Fonts

(29) Sobre l’anomenat “efecto llamada” vegeu: