STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Arguments contra la intolerància

Qui són els MENA?

MENA (Menors Estrangers No Acompanyats) és la sigla que s’utilitza per a denominar els
xiquets, xiquetes i adolescents, menors de 18 anys i d’origen estranger que estan a Espanya
sense la cura o acompanyament de cap adult. A 31 de desembre de 2020, a Espanya, hi havia un
total de 9.030 menors estrangers no acompanyats comptats (32). La major part arriben a Espanya procedents del Magreb, fonamentalment del Marroc i d’Algèria. No obstant això, per a alguns el viatge és molt més llarg i arriben en solitari des d’Europa de l’Est, Àfrica Subsahariana, Síria o Bangladesh, recorrent les mateixes rutes migratòries que els adults. Durant el seu viatge, que pot durar mesos o fins i tot anys, s’exposen a múltiples abusos i violacions dels seus drets: violència, tracta, explotació, violacions… I fins i tot la mort.


Els motius per a escapar del seu país i intentar construir una vida millor lluny de les seues fronteres són molt variats: la pobresa, la guerra, les catàstrofes naturals, la falta d’oportunitats, la desestructuració familiar, la desprotecció institucional i la persecució.


Quan arriben a sòl espanyol, s’activa l’anomenat Protocol Marco d’Intervenció amb Menors
Estrangers no Acompanyats. Aquest protocol, el contingut del qual està basat en normes com
la Llei d’Estrangeria, la Llei d’Infància i el Codi Civil. El menor s’enfronta a diverses mancances
durant la seua estada a Espanya que augmenten la seua vulnerabilitat i que ja han sigut
assenyalades per organismes com el Comité dels Drets del Xiquet de l’ONU (33).


– Els motius per a escapar del seu país i intentar construir una vida millor lluny de les seues fronteres són molt variats: la pobresa, la guerra, les catàstrofes naturals, la falta d'oportunitats, la desestructuració familiar, la desprotecció institucional i la persecució.

Fonts

(32) Click para ver la referencia
(33) Observatorio de la Infancia - Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 - Click para ver la referencia