STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Arguments contra la intolerància

Migració

En sentit general, és el desplaçament d’una persona o conjunt de persones des del seu lloc
habitual de residència a un altre, per a romandre en ell, més o menys un temps, amb l’objectiu de satisfer alguna necessitat o aconseguir una determinada millora en la seua vida.


Quan el trasllat ve provocat per una amenaça, repressió o persecució (militar, política, sindical, religiosa, ètnica), estem davant de migracions polítiques i davant de situacions de refugi i asil. En el cas de les migracions econòmiques, la finalitat és treballar (per compte propi o alié) i obtindre uns determinats ingressos econòmics que permeten millorar la qualitat de vida de la persona migrant i la seua família.


— El desplaçament d’una persona o conjunt de persones des del seu lloc a un altre, amb l’objectiu de satisfer alguna necessitat o aconseguir una determinada millora en la seua vida.