STOP
Prejudice
Col.

Discriminació racial i ètnica

Durant l’Holocaust, més de 7 milions de persones jueves, gitanes, discapacitades i homosexuals van ser assassinades pel règim nazi aplicant el criteri de la “superioritat de la raça ària” sobre la resta de “races” i minories ètniques i socials. Fins 1991 no es va abolir el règim de l’apartheid” a Sudàfrica i així acabaren dècades […]

Una única raça

«Las races humanes no existeixen. L’existència de les races humanes és una idea abstracta que es deriva d’una falsa interpretació de petites diferències físiques, que els nostres sentits perceben, erròniament associades a diferències «psicològiques» i interpretades sobre la base de prejudicis seculars. Aquestes abstractes subdivisions, fonamentades en la idea que els humans constitueixen grups biològicament […]