STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Arguments contra la intolerància

Universal i inalienable

El principi d’universalitat dels drets humans és la pedra angular del dret internacional dels drets humans. Això suposa que tots i totes tenim el mateix dret a gaudir dels drets humans. Aquest principi, com es va recalcar com al primer en la Declaració Universal de Drets Humans, es repeteix en nombroses convencions, declaracions i resolucions internacionals de drets humans.


Els drets humans són inalienables. No haurien de suprimir-se, a excepció de situacions concretes i d’acord amb un procediment adequat. Per exemple, el dret a la llibertat pot restringir-se si una persona és declarada culpable d’un delicte per un tribunal de justícia.


– Tots i totes tenim el mateix dret a gaudir dels drets humans.