STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

Arguments contra la intolerància

La Llei d’Estrangeria

La Llei d’Estrangeria és el nom amb el qual es coneix popularment la Llei sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social (26). Aquesta Llei regula l’entrada i l’estada dels estrangers que no pertanyen a la Unió Europea en el territori espanyol i els seus drets i deures, els procediments que regulen la immigració i l’accés a la documentació que acredite la seua situació a Espanya, així com la reagrupació dels seus familiars. Ha estat reformada en 2021 per a afavorir la integració de menors estrangers i joves extutelats i simplificar procediments, però les dificultats per a les persones “nouvingudes” són moltes i encara queda molt per fer.

– La Llei d'Estrangeria regula l’entrada i l’estada dels estrangers que no pertanyen a la Unió Europea en el territori espanyol i els seus drets i deures.

Fonts

(26) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: Click para ver la referencia