STOP
Prejudice
Col.

Les persones immigrants són
un problema a les escoles?

Prejudice Collection®

La salut és un dret fonamental per a tot ésser humà, no és turisme

Les persones immigrants
col·lapsen el sistema sanitari?

Les persones immigrants paguen, com la resta de la ciutadania, els seus impostos i, per tant, tenen el mateix dret a gaudir dels serveis públics (sanitat, ajudes socials, escola…). Però, a més a més, en el cas dels immigrants d’Amèrica del Sud, Àsia i Àfrica es tracta de població més jove que l’espanyola, que utilitza menys els serveis socials o de salut. De fet, si l’ús de serveis socials o de salut de la població espanyola de 65 i més anys representa un 19% del total, en el cas de la població estrangera es limita al 9% (11).


Quan a l’ús dels recursos sanitaris per part de la població immigrant, l’Enquesta Nacional de Salut 2017 mostra que el nombre mitjà de consultes al metge especialista o la utilització de les urgències és major entre els nascuts a Espanya que no entre els nascuts a l’estranger, malgrat que entre l’opinió pública existisca una percepció en sentit invers. També s’acredita que el percentatge de població que no va necessitar assistència sanitària en els 12 mesos anteriors a l’Enquesta va ser major entre la població nascuda a l’estranger (19,1%) que no entre la nascuda a Espanya (17,4%) (12).


D’altra banda, gràcies a la immigració el sistema sanitari espanyol ha incorporat més de 60.000 professionals quali- ficats d’origen estranger sol en 2019 (13).

— Les persones immigrants paguen, com la resta de la ciutadania, els seus impostos i, per tant, tenen el mateix dret a gaudir dels serveis públics.

Fonts

(11) Informe sobre la Estadística de Extranjeros Residentes en España en 2020. Observatorio Permanente de la Inmigración. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, p.5. 
Click para ver la referencia

(12) La aportación de la inmigración a la sociedad española. Informe 2020. Observatorio Permanente de la Inmigración. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. P. 212. Click para ver la referencia

(13) La aportación de la inmigración a la sociedad española. Informe 2020. Observatorio Permanente de la Inmigración. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, p.12. Click para ver la referencia

El mestissatge és una gran riquesa
Però, què és integrar-se? La nostra societat és molt diversa i està en constant evolució: els costums que ara tenim no són els mateixos que tenien els nostres...

Conviure sense prejudicis

Si analitzem les xifres que mesuren, d’una banda, l’evolució de les migracions i, per una altra, la criminalitat a Espanya, s’observa que entre els anys 2000 i 2014...
Cargando más